• Trang chủ
  • All
  • Làm mịn đường tròn, nét vẽ trong AutoCAD
118 lượt xem

Làm mịn đường tròn, nét vẽ trong AutoCAD

Làm mịn nét vẽ trong cad (Tăng độ mịn nét vẽ trong cad)
Khi vẽ cung tròn hay đường tròn, thông thường sau khi vẽ xong sẽ không có vấn đề gì xảy ra với nét vẽ nhưng sau khi zoom (Thu phóng) thì đối tượng sẽ chuyển về dạng đường gấp khúc chứ không phải đường tròn hay cung tròn mà chúng ta mong muốn. Nếu không tăng độ mịn nét vẽ cho nó về dạng cung tròn, đường trong mịn thì khi in bản vẽ ra giấy, những đối tượng đó sẽ gây khó hiểu cho người đọc bản vẽ. Ngược lại nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của người vẽ.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách khắc phục tình trạng trên:
Cách 1:
Command : Op ↵ => xuất hiện hộp thoại Options
Các bạn vào mục display => nhìn vào phần display resolution
Trong ô Arc and circle smoothness các bạn thấy mặc định là 1000 để tăng độ mịn các bạn nhập giá trị lớn hơn là dc => vd mình nhập 4000

Cách 2: (nhanh hơn và mình hay dùng trước khi in)
Command : Re ↵ => đường tròn thành trơn luôn!