1742 lượt xem

Thư viện autocad 2D đầy đủ nhất

Bộ thư viện này bao gồm.

Trong bộ thư viện này chứa toàn bộ những đối tượng được lập thành block cần thiết cho tất cả các ngành:

Thư viện kiến trúc

Thư viện kết cấu xây dựng dân dụng

Thư viện kết cấu xây dựng công nghiệp

Thư viện xây dựng giao thông

Thư viện xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung

Thư viện chuyên ngành cơ

Thư viện chuyên ngành điện nặng và điện nhẹ

Các đối tượng được sắp xếp theo từng ngành riêng biệt rất tiện cho các bạn lựa chọn và sử dụng. Dung lượng file không quá lớn nên thời gian tải ngắn. Chứa ít dung lượng lưu trữ trên máy tính. Thuận tiện cho công việc và học tập của tất cả các bạn.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong bộ thư viện.

Download Thư Viện Cad
Google Drive Mega Fshare