2160 lượt xem

Cách tiến hóa Eevee trong Pokemon Go

Bằng cách tiến hóa thông thường, Eevee cần thỏa mãn 1 điều kiện tiến hóa nhất định để có thể tiến hóa thành 1 hệ cụ thể. Nếu Eevee đó đang thỏa mãn 1 điều kiện, dạng tiến hóa tương ứng của nó sẽ được hiển thị tại ô xác nhận tiến hóa …
 • Glaceon❄️: Đứng gần 1 Pokestop đang có Glacial Lure Module (Thính Băng) và tiến hóa Eevee với 25 Candy.
 • Leafeon????: Đứng gần 1 Pokestop đang có Mossy Lure Module (Thính Cỏ) và tiến hóa Eevee với 25 Candy.
 • Sylveon????: Đặt Eevee làm buddy + Thu thập 70 Trái tim tương tác với Eevee Buddy và tiến hóa eevee với 25 Candy.
 • Espeon????: Đặt Eevee làm buddy + Dắt 10km + Tiến hóa khi trời sáng với 25 Candy.
 • Umbreon????: Đặt Eevee làm buddy + Dắt 10km + Tiến hóa khi trời tối với 25 Candy.
 • Vaporeon????/Jolteon⚡️/Flareon????: Trong trường hợp không điều kiện nào ở trên thỏa mãn, Ô tiến hóa sẽ hiển thị dấu “?” và Eevee sẽ tiến hóa ngẫu nhiên thành 1 trong 3 dạng trên với 25 candy.
Ngoài ra, bạn có thể tiến hóa Eevee thành 1 dạng cụ thể mà không cần thực hiện Yêu cầu tiến hóa bằng cách đổi tên Eevee thành 1 cái tên cụ thể … Phương pháp này chỉ được sử dụng 1 lần đối với mỗi dạng tiến hóa …
 • Glaceon❄️: Rea
 • Leafeon????: Linnea
 • Sylveon????: Kira
 • Espeon????: Sakura
 • Umbreon????: Tamao
 • Vaporeon????: Rainer
 • Jolteon⚡️: Sparky
 • Flareon????: Pyro

Khi 1 Eevee thỏa mãn nhiều hơn 1 điều kiện tiến hóa, thì Eevee sẽ tiến hóa thành dạng cần điều kiện được ưu tiên hơn … (dạng đó được hiển thị ở ô Tiến hóa) …