186 lượt xem

Lời bài hát Chờ Em Đến Bao Giờ – Phong Max

Lời bài hát Chờ Em Đến Bao Giờ – Phong Max

Chờ em đến bao giờ
Khi mà em chẳng yêu tôi
Hàng cây vẫn chờ đợi
Lá rụng rơi không thấy người
Mùa thu nhắn đôi lời
Nhớ vì tôi vẫn như rơi
Tình yêu vốn do trời
Nào muốn được em ơi
Lời yêu thương bao con tim luôn giấu
Anh đem gói gom thật sâu
Tình đơn phương trốn giấu
Lặng trong đêm nước mắt khô mau
Từng nghĩ đến mai về sau
Mình cứ bước qua nhau
Trông phía xa nơi chân trời
Năm tháng trôi nhanh như vậy
Cơn gió thu cành cây xơ xác lá
Giá như mà trong tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta

Trên tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta
Trên tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta

Tìm theo lối đi mòn
Hoa nhạt phai chẳng tô son
Rụng rơi héo từng ngày
Em vì ai rời chốn này
Buồn đau đến đọa đày
Đốt tình yêu vùi xuống than
Giờ tôi cũng không màng để nỗi buồn sang trang
Lời yêu thương bao con tim luôn giấu
Anh đem gói gom thật sâu
Tình đơn phương trốn giấu
Lặng trong đêm nước mắt khô mau
Từng nghĩ đến mai về sau
Mình cứ bước qua nhau
Trông phía xa nơi chân trời
Năm tháng trôi nhanh như vậy
Cơn gió thu cành cây xơ xác lá
Giá như mà trong tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta

Giá như mà trong tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta
Trên tay ôm bó hoa
Đông xuân dưới mưa hạ em bước bên ta