95 lượt xem

Lời bài hát Dậy Đi – Richie D. ICY

Lời bài hát Dậy Đi – Richie D. ICY

Slap on your face

Để mà biết đây không phải là giấc mơ

Nên là dậy đi ông cháu ơi

See me feeling and drilling

Making that hit nó là real mà anh dealing

One thing

Ain’t gonna lie

Big bands

Lovers

Wanna see me

Click bang

Bước lên sân khấu, họ muốn thấy anh Bang

Vocal anh mang ngang cân vàng

Cổ họng anh đang như ngân hàng

Lời vẫn cứ lan đến khi anh drilling

Lên thiên đàng

Drill đi!

Gang gang gang

Sống không nhất thiết là phải chất

Nhưng mà phải thật bow

Hai ba lời nói thì cất đi

Lời hay ý đẹp thì cất vào

Anh vẫn chasing no waiting

Hater hating gonna be fading

Slap on your face

Để mà biết đây không phải là giấc mơ

Nên là dậy đi ông cháu ơi!

See me feeling and drilling

Making that hit nó là real mà anh dealing

One thing

Ain’t gonna lie

Big bands

Lovers

Wanna see me

Click bang

Slap on your face

Để mà biết đây không phải là giấc mơ

Nên là dậy đi ông cháu ơi!

See me feeling and drilling

Making that hit nó là real mà anh dealing

One thing

Ain’t gonna lie

Big bands

Lovers

Wanna see me

Click bang

Hey Andree!

What we wanna do, we do it

We drillin’, we trappin’

We make things happen

Lets kick it

Dậy đi!

Cho anh thấy em đã có được gì?

Dậy đi!

Anh no day off như Wxrdie

Dậy đi!

All eyes on me see me sturdy

Lướt đi

Trước khi

Anh khiến cho đôi mắt em ướt mi

Dậy đi dậy đi dậy đi

Muốn được miếng to thì phải dậy đi

Chạy đi chạy đi chạy đi

Bước lên sân khấu cùng anh quậy đi

Anh vừa chơi drill anh vừa chơi flow trap

Nói một câu này, anh nhảy qua câu khác

Bước vào bảng B, Hiếu, Gừng, Nô rap

Dậy đi ông cháu ơi

Yếu đừng vô

Andree got a bang no cap

Còn anh mang máy khoan vô rap

Khoan và bang là thứ we ain’t gonna stop

Make our gang we gonna claim on top

Slap on your face

Để mà biết đây không phải là giấc mơ

Nên là dậy đi ông cháu ơi!

See me feeling and drilling

Making that hit nó là real mà anh dealing

One thing

Ain’t gonna lie

Big bands

Lovers

Wanna see me

Click bang​