97 lượt xem

Lời bài hát Ngẫm – Oanh Tạ Cover

Dẫu vẫn biết phân ly tử biệt

Là tại thiên nhân sinh

Định mệnh có số

Bao đau thương hôm nay là gió

Gió thoảng qua nhưng sao

Thân ta héo khô

Nơi nhân gian ai oan ngang trời

Ừ thì tại thiên nhưng mong

Ơn trên hiểu thấu

Ai gieo nhân nào trao quả đấy

Người hiền lành ơn trên

Nhủ lòng cứu giúp

Không ganh đua hơn thua dối lừa

Bạc vàng xa hoa xuôi tay

Cũng giống như nhau

Sống sao cho nhẹ lòng

Chẳng màng lợi danh

Trao yêu thương không hối tiếc

Lấy khoan dung che đi

Những tổn thương

Hãy sống tốt giống như chưa từng

Chưa từng tổn thương

Chưa yêu chưa khóc chưa đau

Vấn vương một đời

Cũng vì chữ tình duyên

Thôi buông xuôi không lưu luyến

Cho tâm ta thanh cao thảnh thơi

Nơi nhân gian ai oan ngang trời

Ừ thì tại thiên nhưng mong

Ơn trên hiểu thấu

Ai gieo nhân nào trao quả đấy

Người hiền lành ơn trên

Nhủ lòng cứu giúp

Không ganh đua hơn thua dối lừa

Bạc vàng xa hoa xuôi tay

Cũng giống như nhau

Sống sao cho nhẹ lòng

Chẳng màng lợi danh

Trao yêu thương không hối tiếc

Lấy khoan dung che đi

Những tổn thương

Hãy sống tốt giống như chưa từng

Chưa từng tổn thương

Chưa yêu chưa khóc chưa đau

Vấn vương một đời

Cũng vì chữ tình duyên

Thôi buông xuôi không lưu luyến

Cho tâm ta thanh cao thảnh thơi

Đôi khi suy tư

Ta đứng một mình