70 lượt xem

Lời Bài Hát Nó – Thắng, Datmaniac

Ver Thắng:

Nó như thế này

Sáng nào cũng vậy

Chúng ta thức dậy

Chúng ta đi làm

Nói tao ghét mày

Tám giờ đi vào

Năm giờ đi ra

Camxamita

Uống ly cuối ngày tới khi thức dậy

Mmkay, mmkay, mmkay

Nó luôn thế này

Nó luôn coi chừng

Nó không cho dừng

Nó luôn luôn chạy

Suốt đêm suốt ngày

Nó không có quan tâm gì là tốt

Cái gì là xấu

Cái gì đang nấu

Mì phá lấu

Follow me

Nó không muốn ta nghĩ ta là con người

Nó chỉ muốn ta đứng đây mà không cười

Chúng ta đứng trên băng chuyền

Nó đưa chúng ta ăn liền

Cứ trôi cứ trôi thế thôi

Cứ trôi cứ trôi

Nó không muốn ta nghĩ ta là con người đâu

Nó chỉ muốn ta nghĩ từ một đến mười

Chúng ta cũng không ngu gì

Chúng ta cứ oẳn tù tì

Với nhau với nhau thế thôi

Cứ chơi cứ chơi

Cứ chơi cứ chơi umm

Ver Datmaniac:

Nó là thế này, khi mẹ xay trà trông như đôi bàn tay bà

Đi theo hàng cây già, trên con sông quê hương đưa về ngay nhà

Bao câu ca người say kẻ đắm,

Trôi qua thời gian cành cây rẽ nhánh.

Không còn mang theo vết thù hằn đeo bám,

Đôi mắt được xem mây quây quần theo đám.

Khi xung quanh thì thầm, the thé

Ai ru con xin vào nằm nghe ké

Đi với nhau qua được hoang mạc

Tương lai tới đâu khi thành ban nhạc?

Anh là tay trống, tôi thì mang đàn

Hứa có nhau khi oán than hay là hoang tàn,

Đi bán nhang hay là lang thang,

Khang trang hay là tan hoang,

Lan man hay là an toàn,

Cho âm thanh như đang vang ra trong một hang vàng

Ver Thắng:

Oẳn tù tì

Nó ra cái gì nó ra cái này

Nếu không cái này cứ mua cái khác

Trong mười phương án

Giữa bụi và cát

Giữa cỏ và rác

Nó không muốn ta nghĩ ta là con người

Nó chỉ muốn ta đứng đây mà không cười

Chúng ta đứng trên băng chuyền

Nó đưa chúng ta ăn liền

Cứ trôi cứ trôi thế thôi

Cứ trôi cứ trôi

Nó không muốn ta nghĩ ta là con người đâu

Nó chỉ muốn ta đếm từ một đến mười

Chúng ta cũng không ngu gì

Chúng ta cứ oẳn tù tì

Với nhau với nhau thế thôi

Cứ chơi cứ chơi

Cứ chơi cứ chơi umm