• Trang chủ
  • Văn Học
  • Viết đoạn văn nêu cảm nhận về một chi tiết trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất
18 lượt xem

Viết đoạn văn nêu cảm nhận về một chi tiết trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất

Trước thế giặc mạnh, người đông nhưng Nguyễn Huệ không hề nao núng. Tuyển mộ và đào tạo quân lính tinh nhuệ, cho quân lính ăn Tết trước, chọn thời cơ diệt giặc là ngày Tết – ngày quân giặc lo vui chơi lơi là phòng bị.

Trước khi xuất quân, vua Quang Trung có lời dụ thấu tình đạt lý, lại hay thưởng phạt phân minh với các tướng lĩnh. Chính vì thế mà trên dưới một lòng dốc sức đánh tan quân giặc. Trên đường hành quân tốc chiến tốc thắng, diệt bọn thám quân, không để tin tức truyền ra ngoài, đảm bảo được bí mật quân sự. Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đeo yên, vội vã chạy về cửa ải. Vua Lê Chiêu Thống cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến và thái hậu hoảng hồn cướp thuyền đánh cá chèo sang bờ bắc. Một cuộc trốn chạy trong hỗn hoạn của bọn bán nước và cướp nước làm cho chiến thắng của vua Quang Trung càng thêm vang dội. Đây chính là chi tiết để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.

Bài làm 2:
Qua văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh, chi tiết để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là: Trời nhá nhem tối, vua Lê đến cửa ải kịp theo chỗ nghỉ của Tôn Sĩ Nghị và các viên quan khác cùng đến. Tất cả nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt. Chi tiết này tác giả Ngô Gia Văn Phái đã kể rất tự nhiên, rất thật làm phơi bày sự nhục nhã ê chề của kẻ bán nước cầu vinh. Một cảnh vua, quan cùng lê thê, lếch thếch quần áo rách bươm, tóc tai rối bù, mặt mày thất thần chạy trốn lên cửa ải mà cảm thấy xấu hổ thay. Vì cái ngai vàng, vì cái lợi ích cho bản thân mình mà đánh mất đi lương tâm, đánh mất đi truyền thống yêu nước của con dân Đại Việt thì hậu quả thân bại, danh liệt là điều tất yếu. Tiếng dơ muôn đời, sử sách lưu truyền mãi mãi là nỗi ô nhục không thể nào rửa sạch.