62 lượt xem

Lời Bài Hát The Alchemy – Taylor Swift

This happens once every few lifetimes

These chemicals hit me like white wine

What if I told you I’m back?

The hospital was a drag

Worst sleep that I ever had

I circled you on a map

I haven’t come around in so long

But I’m coming back so strong

So when I

Touch down, call the amateurs and cut ’em from the team

Ditch the clowns, get the crown, baby, I’m the one to beat

“Cause the sign on your heart said it” s still reserved for me

Honestly, who are we to fight the alchemy?

Hey, you

What if I told you we’re cool?

That child’s play back in school is forgiven under my rule

I haven’t come around in so long

But I’m making a comeback to where I belong

So when I

Touch down, call the amateurs and cut ’em from the team

Ditch the clowns, get the crown, baby, I’m the one to beat

“Cause the sign on your heart said it” s still reserved for me

Honestly, who are we to fight the alchemy?

These blokes warm the benches, we been on a winning streak

He jokes that it’s heroin but this time with an “E”

“Cause the sign on your heart said it” s still reserved for me

Honestly, who are we to fight the alchemy?

Shirts off, and your friends lift you up over their heads

Beer sticking to the floor, cheers chanted ’cause they said

There was no chance, tryna be the greatest in the league

Where’s the trophy?

He just comes running over to me

Touch down, call the amateurs and cut ’em from the team

Ditch the clowns, get the crown, baby, I’m the one to beat

“Cause the sign on your heart said it” s still reserved for me

Honestly, who are we to fight the alchemy?

These blokes warm the benches, we been on a winning streak

He jokes that it’s heroin but this time with an “E”

“Cause the sign on your heart said it” s still reserved for me

Honestly, who are we to fight the alchemy?

This happens once every few lifetimes

These chemicals hit me like white wine

Lời dịch:

Một vài kiếp người mới gặp được một lần

Những chất hóa học này tác động đến tôi như rượu vang trắng

Sẽ ra sao nếu em bảo với anh em đã quay trở lại

Bệnh viện thật tẻ nhạt

Giấc ngủ tồi tệ nhất đời em

Em đã khoanh tròn anh trên bản đồ

Đã lâu lắm rồi em không xuất hiện

Nhưng em đang trở lại mạnh mẽ hơn

Vì vậy, khi em

Chạm đất, hãy gọi những kẻ nghiệp dư và loại họ khỏi đội

Đá bay những kẻ hề, lấy vương miện, cưng à, em là người cần đánh bại

Vì biển báo trên trái tim anh cho biết nó vẫn dành cho em

Thực sự, chúng ta là ai để chống lại giả kim thuật diệu kỳ này?

Ê này, anh

Nếu em nói với anh rằng chúng ta ổn cả?

Những trò trẻ con ngày ấy ở trường sẽ được tha thứ dưới sự cai trị của em

Đã lâu lắm rồi em không xuất hiện

Nhưng em đang thực hiện màn trở lại ngoạn mục

Vì vậy, khi em

Chạm đất, hãy gọi những kẻ nghiệp dư và loại họ khỏi đội

Đá bay những kẻ hề, lấy vương miện, cưng à, em là người cần đánh bại

Vì biển báo trên trái tim anh cho biết nó vẫn dành cho em

Thực sự, chúng ta là ai để chống lại giả kim thuật diệu kỳ này?

Những kẻ đó chỉ ngồi dự bị, còn chúng ta đã có một chuỗi thắng lợi

Anh ấy nói đùa rằng đó là heroin nhưng lần này có thêm chữ “E”

Vì biển báo trên trái tim anh cho biết nó vẫn dành cho em

Thực sự, chúng ta là ai để chống lại giả kim thuật diệu kỳ này?

Cởi áo, bạn bè anh nhấc bổng anh lên trên đầu họ

Bia dính trên sàn, tiếng hò reo vang lên vì họ nói

Không có cơ hội nào, cố gắng trở thành người vĩ đại nhất trong giải đấu

Cúp ở đâu?

Anh ấy chỉ chạy đến bên em

Chạm đất, hãy gọi những kẻ nghiệp dư và loại họ khỏi đội

Đá bay những kẻ hề, lấy vương miện, cưng à, em là người cần đánh bại

Vì biển báo trên trái tim anh cho biết nó vẫn dành cho em

Thực sự, chúng ta là ai để chống lại giả kim thuật diệu kỳ này?

Những kẻ đó chỉ ngồi dự bị, còn chúng ta đã có một chuỗi thắng lợi

Anh ấy nói đùa rằng đó là heroin nhưng lần này có thêm chữ “E”

Vì biển báo trên trái tim anh cho biết nó vẫn dành cho em

Thực sự, chúng ta là ai để chống lại giả kim thuật diệu kỳ này?

Một vài kiếp người mới gặp được một lần

Những chất hóa học này tác động đến tôi như rượu vang trắng