100 lượt xem

Tệp E01 là gì ?

Tệp mở rộng E01 được liên kết với Encase Forensic, một phần mềm điều tra kỹ thuật số cho hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Guidance Software Inc.

Một tập tin .E01 lưu trữ một số loại tệp hình ảnh pháp y. Nó còn được gọi là định dạng nhân chứng chuyên gia (EWF)

Các tệp có hậu tố tệp E01 trong hầu hết các trường hợp được tìm thấy dưới dạng hình ảnh đĩa được phục hồi bằng phần mềm pháp y. Định dạng nhân chứng chuyên gia.

Cách mở: Phần mềm chính cho các tệp .E01 được bao gồm pháp y, nhưng một số công cụ của bên thứ 3 cũng có thể truy cập vào các hình ảnh đĩa này.
Cách chuyển đổi: Dữ liệu từ những hình ảnh này có thể được chuyển đổi sang định dạng khác. Hình ảnh đĩa như toàn bộ cũng có thể được chuyển đổi, nhưng một số dữ liệu duy nhất có thể bị mất trong quá trình này.